naslovsrp

Култура

 

До средине XIX века стекли су се услови за све снажнији развој културног живота и настајање културних институција (позоришта, библиотеке, музеја). Временом је културни живот у граду постајао богатији и разноврснији. Поред књижевности, велики успех доживели су музика и сликарство, који су се развијали под утицајем европских израза и стилова и заједно са аутохтоном традицијом већ до краја века створили су специфични београдски стил високог домета.

Формирао се богати грађански слој, који је својим многобројним задужбинама новчано помагао развој науке и културе.

 

<< претходна тема Школство и просвета

>> следећа тема Жена у процесу модернизације

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan