naslovsrp

Српска револуција

 

Поглавље посвећено првој револуцији на Балкану и првој у Европи после Француске буржоаске револуције. Она је у историографији раздељена на уже временске оквире: Први устанак (1804-1813), Хаxи Проданову буну (1814), Други устанак (1815) и прву владавину кнеза Милоша. Карађорђе, Милош и Вук и њихове делатности су производ и симбол Српске револуције. Они су носиоци трију њених процеса: Карађорђе – национално-ослободилачког, Милош – социјално-државничког и Вук – културно-препородног.

Основни исход Српске револуције јесте стицање националне (1833) и социјалне слободе (1835). Српски сељак је од тада слободно уживао свој сељачки посед, ослобођен феудалних обавеза. Тиме су створени услови за културни препород.

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan