naslovsrp

Јединство различитости

 

Историја Београда је саставни део европске историје. Београд вековима живи као мултикултурално и мултиетничко друштво. Простор на коме се налази има своја карактеристична обележја која произлазе из сусрета више светских религија и култура. Његова историја, у којој су се мењали различити друштвено-економски системи, обухвата разне етничке заједнице, у њиховом историјском и културном интегритету и међусобном прожимању.

Страни путописци истичу да је од XVI века па до новијих времена становништво Београда веома измешано; у њему живе Турци, Срби, Јевреји, Грци, Цинцари, Цигани, Дубровчани, Јермени, Немци, Мађари… Сви су имали своје обичаје, специфичну ношњу, богомоље, занимања, исхрану и друге навике. Упркос противречностима, међусобно су живели у миру, али су се кадкада сукобљавали, па и они исте вере.

Упркос променама друштвено-политичког система кроз које је током своје историје пролазио (монархија – република, капитализам – социјализам, грађани – радници), Београд је сачувао свој јединствени, космополитски дух. Био је и остао град толеранције, отворен за све који желе да живе у њему, у коме национална припадност није доминантна, већ је важно уклопити се и бити Београђанин!

Јевреји су оставили бројна сведочанства о свом животу у Београду. Боравили су у њему готово 400 година, а онда их је нацизам уништио преко ноћи. Брутално су убијени, угушени, стрељани за само неколико месеци у периоду 1941-1942. Уништена је сва њихова имовина, нестало је све што је било карактеристично за београдску јеврејску заједницу до Другог светског рата. Од 12.000 њих око 1.500 преживело је ужасе рата. Зграде у којима су живели промениле су намену и само се још по неки стари Београђанин сећа комшија којих више нема.

 

 << претходна тема Главни град Југославије >> следеће поглавље Политички живот
Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan