naslovsrp

Између полумесеца и крста

 

Прво поглавље указује на сву сложеност историје Београда у опстајању и трајању између вековне турске владавине и чврсте српске, хришћанске традиције. Њему припада најстарији документ који се чува у Архиву, Дијалог Османлије и хришћанина, турски рукопис датиран у другу половину XVI века.

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan