naslovsrp

Векови Београда /XVIXX век/

онлајн електронско издање сталне изложбене поставке
Исто­риј­ског ар­хи­ва Бе­о­гра­да

 

Историјски архив Београда је 2003. отворио сталну изложбену поставку докумената под називом „Векови Београда XVI-XX век - Београд ad acta” која је имала за циљ да прикаже историју града у којој су се, кроз пет векова, преплитали утицаји великих сила и различитих култура као у кошници политичких врења и драматичних збивања невидљиво повезаних у органску целину дубоких корена и дугог трајања. У склопу прославе 70 година Архива, објављивањем "виртуелног" издања ове поставке 2015. године желели смо да богатство својих фондова и збирки учинимо глобално доступним и највредније документе приближимо свим заинтересованим грађанима.

Највреднија и најатрактивнија документа груписана су у проблемске, тематске и хронолошке целине. Подељена у осам целина од најстаријег документa Дијалог Османлије и Хришћанина из XVI века којим започиње први део – Између полумесеца и крста па до последњег поглавља Између српа и чекића, постављених у лавиринту простора и времена, изложба посетиоцу пружа могућност упознавања и истраживања историје града и његовог идентитета изграђеног на симболичном сусрету различитих цивилизација.
У првој деценији XXI века Архив је преузео значајну грађу фондова и делова фондова Скупштине града Београда, београдских општина, БИТЕФ-а, БЕМУС-а и земљишне књиге Четвртог општинског суда. Посебно је, последњих година, бројна и значајна новопримљена грађа легата појединаца – политичара, научника и уметника. Међу њима су Јован Ћирилов, Иван Ђурић, Јелена Шантић, Мирољуб Тодоровић, Милорад Мишковић, Небојша Попов, Коста Ст. Павловић, Олга Поповић Обрадовић, Стеван и Тања Крагујевић... Управо та новопримљена грађа легата, до реализације изложбе 2010, допунила је изложбу до тада неизлаганим раритетима: Књига пријема поште генерала Драгољуба Драже Михаиловића из 1943–1944. године, писма кнеза Павла Карађорђевића из шездесетих и седамдесетих година XX века, примерак ратног издања Јаме Ивана Горана Ковачића, као и вредна одликовања – Орден слободе, Орден ратне заставе и Орден партизанске звезде са златним венцем I редa.

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan