naslovsrp

Легати

 

У 2010. години, када je Историјски архив Београда обележио 65 година постојања, стална изложбена поставка Векови Београда XVI – XX век допуњена је новопримљеном грађом легата. Критеријум за избор нових експоната, осим значаја грађе, била је и чињеница да изабрани легати до сада нису представљани широј публици. Тако су, овом приликом, место на сталној поставци ИАБ-а нашли легати Косте Ст. Павловића, Вицка Крстуловића, породице Крагујевић, као и одликовања брачних другова револуционара Константина Коче Поповића и Лепосаве Лепе Перовић и Драгослава Драже Марковића и Божидарке Кике Дамјановић. Поред тога, по први пут од 2005. године када је Легат Коче Поповића отворен за јавност, сваком посетиоцу изложбе омогућена је посета спомен-соби овог истакнутог југословенског револуционара и интелектуалца.

Copyright © 2015, Историјски архив Београда LOGO IAB providan